• 0536 954 28 22

Marka Tescili

Marka Tescili Nedir ?

Marka, bir firmanın ve/veya şahsın mallarının ve/veya hizmetlerinin diğer firmaların/şahısların mallarından ve/veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan isimler, sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, kokular ve seslerdir. Kısacası üretilen ürünler ile verilen hizmetlerin üzerinde kullanılan işaretlerin tescil ile korunmasıdır. Halk arasında; isim hakkı, isim tescili, logo tescili, marka patenti gibi tabirlerle de anılmaktadır.

Marka sadece bir isim olmanın dışında kimliğiniz ve imajınız olarak da bilinmektedir.  Ürünler ve hizmetler, kendi isimleri ile piyasa oluşturmaktadır. Marka ile tüketici arasında iletişim ve işbirliği kurabilmelidir. Bu nedenle markanız sizin imzanız ve reklamınız konumundadır.

Marka günümüzde marka en çok ticaret unvanı ile karıştırılmaktadır. Oysa ki markanız, ticaret unvanınız olmadığı gibi, ticaret unvanınız da markanız değildir. Ticaret unvanları bilindiği üzere işletmeleri birbirlerinden ayırt etmeye yarayan adlardır. Örneğin; Diyarbakır Patent Limited Şirketi bir ticaret unvanıdır. Buna ek olarak, ticaret unvanınızı marka olarak kullanamazsınız gibi bir zorunluluk yoktur. Tescil işlemlerini gerçekleştirerek ticaret unvanınızı marka olarak da kullanabilirsiniz. Markanızın tescili Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılırken ticaret unvanınızın tescili ise ticaret odaları tarafından yapılmaktadır.

Marka tescil ettirme işlemleri sadece Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılmakta olup, başka hiçbir kurum tarafından başvuru işlemleri gerçekleştirilmemektedir.

Ülkemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren her işletme muhakkak bir marka kullanmakta ve bu marka vesilesiyle de müşterilerince tanınmaktadır. Kullanılan markayı önce tanıtmak daha sonrasında tescil ettirmeye çalışmak hak sahibini, hak kaybı ile karşı karşıya getirebilmektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumunda tescil müracaatları başvuru tarihine göre işlem gördüğünden, koruma altına alınmayan markalar, gerçek hak sahibi tarafından tanıtılmaya ve kullanılmaya başlandığında, başka bir başvuru sahibi tarafından tescil altına alınabilmekte ve bu durumda asıl hak sahibinin dava yolu ile mahkemelere müracaat ederek hakkını ispat etmesi gerekmektedir. Bu yüzden tescil edilmiş bir markanın tescil edilmemiş bir markaya göre hem prestij hem de hukuki anlamda avantajları vardır. İşte bu sebepledir ki, gerek saygınlığı ve güvenilirliği gerek maddi getirisi yüksek markalara karşı kötü niyetli teşebbüslerin önlenmesi büyük önem taşır. Bu nedenle öncelikle markanın esas sahibi adına tescil edilmesi gerekmektedir.

Diyarbakır Patent uzmanları olarak müvekkillerimize önerilerimiz;

    Markanızı kullanmaya başlamadan önce Marka Sorgulama-Araştırma işleminin yapılması,

    Uygun marka bulunduktan sonra Marka Tescil işlemi ile koruma altına alınmasıdır.

    Tescil sonrasında ise “marka izleme” hizmeti ile benzer markaların takibinin yaptırılarak tescilinin engellenmesini sağlamalarıdır.

Marka Tescili İçin Gerekli Evraklar

Marka başvurusu şahıs adına yapılacağı zaman gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

    Sözleşme

    Vekaletname

    Tescili talep edilen markaya ait bir logo (Eğer figüratif bir simge varsa)

    Kimlik Fotokopisi

    Başvuru ücretinin ödendiğine dair belge (Banka Dekontu)

Marka başvurusu Tüzel (yani şirket) adına yapılacağı zaman gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

    Sözleşme

    Vekaletname

    Tescili talep edilen markaya ait bir logo (Eğer figüratif bir simge varsa)

    Vergi Levhası Fotokopisi

    Başvuru ücretinin ödendiğine dair belge (Banka Dekontu)

Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Marka tescil ettirmek, basit bir yapıya haiz olsa da karmaşık aşamalardan meydana gelmektedir. Birkaç farklı aşama sonrasında, herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmaması durumunda marka tescil edilebilmektedir. Başvuru aşaması gerçek ya da tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Marka başvurusu yapılmadan önce, markanın kullanılacağı sektörde ön araştırmasının ve değerlendirilmesinin kapsamlı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Araştırma işleminin tecrübeli, deneyimli ve profesyonel bir vekil tarafından yapılması oldukça büyük önem taşımaktadır. İyi analiz edilmemiş bir markanın, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından reddedilmesi söz konusu olabilir. Ön araştırması tamamlanması ve olumlu sonuçlanması durumunda marka başvurusu için gerekli evraklar hazırlanmalıdır.

Marka tescil belgesi almak için başvururken;

    Marka sahibine ve adresine ait bilgileri içeren sözleşme (şahıs adına yapılacak ise isim soy isim, açık adres, TC kimlik numarası, telefon numarası, mail adresi, tüzel kişilik ticaret unvanı, açık adresi, vergi numarası, telefon numarası ve mail adresi )

    Vekaletname (Noter onayına gerek yoktur.)

    Tescili talep edilen markanın bir örneği (varsa logo)

    Başvuru ücretinin ödendiğine dair belge (Banka Dekontu)

Marka tescil işlemlerinde marka adı ve logonun aynı olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen süreçler tamamlandıktan sonra markanın başvuru işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden gerçekleştirilir. Marka başvuru işlemi gerçekleştikten sonra TÜRKPATENT uzmanları tarafından 6769 SMK’nın 5. Maddesi uyarınca incelemeye tabi tutulur. Başvuru incelemeden olumlu sonuç alırsa, Resmi Marka Bültende yayımlanır. Herhangi bir itiraz talebi gelmezse tescil kararı çıkartılır ve marka tescil harcının yatırılması ile de Marka Tescil Belgesi düzenlenir.

Marka Tescil Süreci

    Markanın başvuru süreci,

    TÜRKPATENT Uzmanları tarafından şekli inceleme,

    Başvurunun mutlak ret nedenleri çerçevesinde değerlendirilmesi,

    Karara ve/veya Yayıma İtiraz,

    Üçüncü kişilerin görüş ve itirazlarının değerlendirilmesi,

    Başvurunun tescil kararının çıkması,

    Marka tescil harcının yatırılması ve

    Belgenin düzenlenmesi aşamalarından oluşmaktadır.

Bahsettiğimiz üzere marka tescil aşamaları eksiksiz yapılan veya eksiklikleri giderilen marka başvurusuna, yasal süreler içerisinde itiraz edilmemesi veya yapılan itirazların kesin olarak reddedilmesi halinde markanın tescil kararı çıkmaktadır. Tescil harcının yatırılması ile marka sicile kaydedilir ve Resmi Gazetede yayımlanır.

Diyarbakır Patent marka uzmanları olarak, marka sorgulama,araştırma işlemlerinden başlayarak Türk Patent ve Marka Kurumu marka tescil işlemlerine, hukuki süreç yönetiminden, markaların ticari değere dönüştürülmesine kadar geçen her aşamada Siz müvekkillerimize tam kapsamlı ve güvenilir bir hizmet sunmaktayız.

Hotline
+905369542822