• 0536 954 28 22
(Pdf, Doc, Xls Formatlarında Cv Yükleyiniz)

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİLENDİRME

  • Diyarbakır Patent İK Politikası temel amacı sektöründeki insan kaynakları uygulamaları arasında en iyi uygulama örneklerinden biri olmaktır.
  • Diyarbakır Patent’in stratejik hedeflerine ulaşabilmesindeki en önemli sermayesi insan kaynaklarıdır.
  • Diyarbakır Patent stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, organizasyon yapısının dinamik tutulmasını ve değişimlere hazır olunmasını sağlamak,
  • Diyarbakır Patent hedef ve stratejileri doğrultusunda İnsan kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanılması için, çalışanlarımızın gerek kişisel gerekse mesleki gelişimlerini kariyer haritaları doğrultusunda belirlenmiş gelişim programları ile desteklemek ve ileri düzeydeki eğitim programlarından yararlanarak profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak.
  • Eğitim ve gelişimi İnsan Kaynaklarına yapılan bir yatırım olarak görmek,“sürekli öğrenme ve gelişme” yaklaşımı çerçevesinde Diyarbakır Patent hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanlarımızın gelişimlerine katkıda bulunmak,
  • Sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve  bireysel performansı ve takım performansını geliştirerek herkese eşit fırsat ve olanaklar sunmak.

Hotline
+905369542822